Zijn en willen zijn

Het werk van het KCWO op dit terrein is gericht op acceptatie en emancipatie, op het maken van ruimte voor iedere medemens.

We werken hieraan samen met vrijwilligers bij diverse activiteiten:

  • Regenboogdagen in Enschede in oktober as. 
  • LHBT+ en Religie: werkgroep Diversiteit Cultuur en Religie in Enschede
  • Diaconale samenwerking in Hengelo (Diaconaal Platform).
  • Inspirerende wandeling “Goodgoan” van de provinciale KBO en PCOB.
  • Toerusting in thematische bijeenkomsten en training van mensen die bezoekwerk doen (met Beraad Bezoekwerk Twente en DKCI).

Daarbij past ook dat we ons inzetten tegen eenzaamheid en vereenzaming. Dit heeft namelijk vele oorzaken: zowel in de mens als vanuit de omgeving.

LHBT+ en Religie: Diversiteit Cultuur en Religie

Veel mensen die anders geaard zijn (lesbisch, homoseksueel of biseksueel) of een genderprobleem ervaren weten zich niet geaccepteerd. Wij ondersteunen de werkgroep Regenboogdagen Enschede en de werkgroep LHBT+ en Religie Twente om meer ruimte te bieden in de kerken en in de samenleving. We werken mee aan sprekende activiteiten tijdens de Regenboogdagen rond 11 okt., zoals de ontmoeting Tafeltijd van WijdeKerk.nl

Zie ook www.regenboogtwente.nl.