Zijn en willen zijn

De projecten en activiteiten van het KCWO op dit terrein zijn gericht op acceptatie en emancipatie, op het maken van ruimte voor iedere medemens.

We werken hieraan samen met vele vrijwilligers bij diverse activiteiten:

  • LHBT+ en Religie: werkgroep Diversiteit Cultuur en Religie in Enschede
  • Ruimte voor Anders zijn: voor en met mensen met een psychische aandoening in Twente.
  • Diaconale samenwerking in Hengelo (Diaconaal Platform).
  • Inspirerende wandeling “Goodgoan” van de provinciale KBO en PCOB.
  • Toerusting in thematische bijeenkomsten en training van mensen die bezoekwerk doen (met Beraad Bezoekwerk Twente en DKCI).

Daarbij past ook dat we ons inzetten tegen eenzaamheid en vereenzaming. Dit heeft namelijk vele oorzaken: zowel in de mens als vanuit de omgeving.

LHBT+ en Religie: Diversiteit Cultuur en Religie

Vele mensen die anders geaard zijn (lesbisch, homoseksueel of biseksueel) of een genderprobleem ervaren weten zich niet geaccepteerd. Wij ondersteunen de werkgroep LHBT+ en Religie Twente om meer ruimte te bieden in de kerken en in de samenleving. Daarbij werken we mee aan sprekende activiteiten tijdens de Regenboogdagen rond 11 okt.