Zijn en willen zijn

Projecten en activiteiten van het KCWO op dit terrein zijn gericht op het maken van ruimte, op acceptatie en emancipatie.

We mogen vrijwilligers bij diverse activiteiten ondersteunen:

  • LHBT+ en Religie
  • Ruimte voor Anders zijn: voor en met mensen met een psychische aandoening in Zwolle en Twente.
  • Diaconale samenwerking in Hengelo (Diaconaal Platform).
  • Inspirerende wandeling “Goodgoan” van de provinciale KBO en PCOB.
  • Toerusting in thematische bijeenkomsten en training van mensen die bezoekwerk doen (met Beraad Bezoekwerk Twente en DKCI).

Daarbij past ook dat we ons ook inzetten tegen eenzaamheid en vereenzaming. Dit heeft namelijk vele oorzaken: in de mens als vanuit de omgeving, de

LHBT+ en Religie: Diversiteit Cultuur en Religie

Vele mensen die anders geaard zijn (lesbisch, homoseksueel of biseksueel) of een genderprobleem ervaren weten zich niet geaccepteerd. Wij ondersteunen de werkgroep LHBT+ en Religie Twente om meer ruimte te bieden in de kerken en in de samenleving.