Wat doet het KCWO?

 

Vanuit onze visie 

We verbinden mensen met vragen en (negatieve) ervaringen met degenen die hen behulpzaam kunnen zijn. We stimuleren burgers om daarbij te handelen vanuit eigen inspiratie. Doel is een samenleving waarin ruimte is voor ieders ontplooiing.

 

Onze missie

Het KCWO ondersteunt burgers die zich inzetten voor mensen in onze samenleving, die in welke vorm dan ook ondersteuning nodig hebben. We hebben oog voor de problemen, bestaansvragen en motivatie van alle betrokkenen. Onze inzet draagt bij aan aandacht voor en erkenning van ieder mens. In onze projecten reiken we nieuwe gezichtspunten en oplossingen aan die leiden tot nieuwe en goede verbindingen.

 

De inspiratie van het KCWO

Voor het KCWO is de katholieke levensbeschouwing een belangrijke inspiratiebron. Daaruit werkt ze met aandacht en ruimte voor iedere andere levensbeschouwing en geloofsgemeenschap. De doelen van het KCWO vinden hun bron in de waarden van de joods-christelijke traditie en het katholiek sociaal denken.

 

Onze doelstelling

In de statuten is de volgende doelstelling opgenomen:
• Inwoners van Overijssel stimuleren tot een actieve bijdrage aan maatschappelijke en culturele ontwikkeling;
• Methodisch begeleiden van de in dat verband door projectgroepen, instellingen en organen ondernomen activiteiten.

Het KCWO ondersteunt initiatieven die gericht zijn op de opbouw van de samenleving. Daarbij sluit ze aan op de beweegredenen en doelen van mensen die zich inzetten voor rechtvaardigheid en barmhartigheid. Met de vrijwilligers komen we tot activiteiten en projecten voor mensen die:

  • Kwetsbaar zijn vanwege een fysieke of geestelijke beperking
  • Zich buitengesloten en eenzaam voelen en behoefte hebben aan erkenning en ontmoeting
  • Zich in een proces van verlies, rouw en/of scheiding bevinden
  • Op hogere leeftijd meer willen participeren
  • Leven met een fysieke of psychische beperking

Vrijwilligers zijn voor de samenleving en voor het werk van het KCWO onmisbaar. In contacten met vrijwilligers laat de KCWO zich leiden door waarden als trouw, waardering en erkenning van ieders eigenheid.

Onze ondersteuning is gericht op een methodische en inhoudelijke aanpak: opzetten en begeleiden van projecten op diverse terreinen met een doordachte, positieve werkwijze. De kern van onze methodiek is het bevorderen van de eigen kracht van de burgers (vrijwilligers) en het handelen vanuit inspiratie, behoeften en mogelijkheden.

 

Onze activiteiten in 2020: hier treft u ons jaarverslag aan.