Van Polarisatie naar Vertrouwen

 

Signaleren

Bij meerdere demonstraties in Enschede werd met veel emotie geprotesteerd tegen de komst van een nieuwe moskee (die twee kleine oude moskeeën vervangt). Het gevolg daarvan was dat moskeebezoekers zich miskend en bedreigd voelen. Het team BruggenBouwen ging naast hen staan en liet zien dat ze er niet alleen voor staan. Deze solidariteit versterkt het gevoel van veiligheid. 

Aanpak

  • Bijeenkomst “Identiteit en Veiligheid” in de Ontmoetingskerk Enschede in het kader van de “Werelddag migranten en vluchtelingen”
  • Bijeenkomst op 10 april: “Polarisatie (in het dagelijks leven), wat doen we eraan?” Inleiding en gesprek  over de thema’s: politiek, welzijnswerk, onderwijs, arbeidsmarkt en kerk en moskee. • Verdiepingsbijeenkomsten over de toenemende polarisatie.
  • “Demonstreren, een schurend grondrecht”, bijeenkomst ter gelegenheid van de Dag van de Mensenrechten op 10 december.  Over de (botsende) wetsartikelen over het recht op demonstreren en de bescherming tegen belediging.

De ervaringen van team BruggenBouwen in Enschede bieden mogelijkheden voor andere plaatsen. We gaan ook in Hengelo en Almelo met een passende aanpak aan de slag: lokale netwerken vormen van waaruit activiteiten worden opgezet voor diverse groepen mensen.

Resultaten

We hebben twee projecten ontwikkeld die in 2019 in Almelo en Hengelo starten:

A. Vertrouwenwekkende samenwerking

B. Moskee in Noaberschap

Tevens werken we samen met enkele Gemeenten en de afdelingen Openbaar Bestuur en Sociale Kwaliteit van de Provincie Overijssel aan een nieuw project dat polarisatie tegengaat, tegenstellingen verminderd en democratische processen bevorderd.