Van Polarisatie naar Vertrouwen

 

Signaleren

Bij demonstraties in Enschede werd met veel emotie geprotesteerd tegen de komst van een nieuwe moskee (die twee kleine oude moskeeën vervangt). Hierdoor voelden moskeebezoekers zich miskend en bedreigd. Team BruggenBouwen ging naast hen staan en liet zien dat ze er niet alleen voor staan. Deze solidariteit versterkt het gevoel van veiligheid en geeft vertrouwen in de toekomst. 

Aanpak

  • “Demonstreren, een schurend grondrecht”, bijeenkomst ter gelegenheid van de Dag van de Mensenrechten op 10 december.  Over de (botsende) wetsartikelen over het recht op demonstreren en de bescherming tegen belediging.
  • Lessen in BruggenBouwen aan 75 studenten van het ROC van Twente tijdens het D’ranfestival in Enschede op 16 en 17 mei 2019. In de interactieve werkvormen werd zichtbaar en voelbaar dat het trekken van grenzen en uitsluiten van mensen op basis van vooroordelen onplezierig is. Ook als je verschillende ervaart t.o.v. je medeburger: er zijn ook altijd overeenkomsten te vinden. Op basis daarvan wordt samen leven zoveel beter.

De ervaringen van team BruggenBouwen in Enschede bieden mogelijkheden voor andere plaatsen. We gaan nu in Hengelo en Almelo met een passende aanpak aan de slag: we vormen lokale netwerken van waaruit activiteiten worden opgezet voor diverse groepen mensen.

Resultaten

We hebben twee projecten ontwikkeld die in 2019 in Almelo en Hengelo starten:

A. Vertrouwenwekkende samenwerking

B. Moskee in Noaberschap

Tevens werken we samen met enkele Gemeenten en de afdelingen Openbaar Bestuur en Sociale Kwaliteit van de Provincie Overijssel aan een nieuw project dat polarisatie tegengaat, tegenstellingen verminderd en democratische processen bevorderd.