Van Polarisatie naar Vertrouwen

 

Signaleren

Bij demonstraties in Enschede werd met veel emotie geprotesteerd tegen de komst van een nieuwe moskee (die twee kleine oude moskeeën vervangt). Hierdoor voelden moskeebezoekers zich miskend en bedreigd. Team BruggenBouwen ging naast hen staan en liet zien dat ze er niet alleen voor staan. Deze solidariteit versterkt het gevoel van veiligheid en geeft vertrouwen in de toekomst.

Aanpak

  • Na Enschede hebben we Teams BruggenBouwen opgericht in Almelo en Hengelo. We begeleiden en adviseren deze teams bij hun beraadslagingen en voorbereiding van activiteiten en acties. Dit zijn lokale netwerken die het voortouw nemen bij spanningen die zich voordoen.
  • We hebben de opbouw van Teams BruggenBouwen ondersteund door het geven van trainingen in Leeuwarden (2019) en Gouda (2020).
  • We werken samen met het team van de Geluksacademie aan project Kernkracht. Daarin ondersteunen we Gemeenten in Overijssel bij het zoeken van een andere wijze van omgaan met tegenstellingen.

 

Resultaten

We hebben twee projecten ontwikkeld:

De oprichting van een Team BruggenBouwen in Almelo en Hengelo. Dit konden we doen dankzij bijdragen van het VSB-fonds en Kerk en Wereld.

In de eerste helft van 2021 gaan we met ondersteuning van Lokaal Fonds Hengelo een korte documentaire maken over (de leden van) Team BruggenBouwen Almelo.

Lokaal Fonds Hengelo

 

 

 

 

 

 

In 2020 is het project Kernkracht gestart:

Hierin werken we samen met enkele Gemeenten en de afdelingen Openbaar Bestuur en Sociale Kwaliteit van de Provincie Overijssel aan het tegengaan van polarisatie en verminderen van tegenstellingen en bevorderen van democratische processen. Met 9 Gemeenten zijn verkennende gesprekken gevoerd over sociale stabiliteit en tegenstellingen. Met 5 Gemeenten vindt een vervolggesprek plaats: welke issue’s leven in deze Gemeente? Hoe leven deze, wat is er gebeurd? Met een toespitsing op Covid-19 werken maken we dit concreet.