Steun ons!

 

We kunnen uw steun heel goed gebruiken, want het KCWO is afhankelijk van subsidies en giften. Het KCWO heeft een ANBI-verklaring, u kunt uw gift dus aftrekken van de inkomstenbelasting.

Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL73RABO 03275.83.649 tnv KCWO.

Meer informatie bij de coördinator: eddyoudewesselink@kcwo.nl

Of: http://www.kennisbankfilantropie.nl