We kunnen het niet alleen!

Voor elk project zoekt het KCWO naar samenwerking. Voor onze huidige projecten vinden we deze bij:

  • Provincie Overijssel in het kader van het bevorderen van sociale kwaliteit
  • Stichting Actioma, maatschappelijke activering van vrijwilligers uit met name levensbeschouwelijke kring
  • Voor projecten in BruggenBouwen: Kerk en Wereld en VSBfonds
  • Voor het project Aandacht Inclusief: ook Kerk en Wereld en Maatschappij van Welstand
  • Voor het verkenningsproject Eenzaamheid Noaberhoes: Stichting Actioma
  • Voor het voorbereiden van het Diaconie Overijssel: Stichting Actioma

logo Provincie Overijssel‚Äč

 

Aanvullend hierop kunnen we uw steun heel goed gebruiken.

Het KCWO heeft een ANBI-verklaring, u kunt uw gift dus aftrekken van de inkomstenbelasting.

Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL73RABO 03275.83.649 tnv KCWO.

Meer informatie bij de coördinator: eddyoudewesselink@kcwo.nl

Of: http://www.kennisbankfilantropie.nl