Geloof, duurzaamheid en toekomst: aan de slag met Laudato Si

Geïnspireerd door Laudato Si (Encycliek van Paus Franciscus) nemen we verantwoordelijkheid voor het samen (kunnen) leven in de toekomst voor ons en onze kinderen.Geïnspireerd door Laudato Si (Encycliek van Paus Franciscus) nemen we verantwoordelijkheid voor het samen (kunnen) leven in de toekomst voor ons en onze kinderen.

Signaleren

Het bijzondere van Laudato Si is de focus op het verbinden van mensen met elkaar en met de hele schepping. Dat is geen vrijblijvende keuze meer. We kunnen als christen immers niet anders dan ons bekommeren om de naaste en om gerechtigheid, ook in de toekomst. Dit wordt aangegeven met de term: “Gemeenschappelijk Huis”.

We werken hierin samen met collega-instellingen in Friesland, Groningen/Drenthe en Gelderland) en met de Konferentie Nederlandse Religieuzen (PIN van KNR), Kansfonds en Porticus.

Aanpak

Diverse bijeenkomsten in 2018:

  • bezinningsbijeenkomst van het Huis van Spiritualiteit;
  • de pastores van het vicariaat Deventer;
  • de eigen conferentie op 30 november in Zwolle.

Er verschenen enkele artikelen in Diaconie en Parochie.

We stimuleren initiatieven in parochies:

  • Spiritualiteit: waarom we … doen of … niet doen;
  • Groene Kerk: hoe kunnen we beter met ons gebouw, de tuin etc. omgaan;
  • Verminderen energieverbruik;
  • Gerechtigheid en hulpvaardigheid wereldwijd.

Resultaten:

Het gevoel van urgentie is toegenomen: ook als kerken gaan we hiermee aan de slag. Goede mogelijkheden zijn aangereikt.

Op de websites www.kcwo.nl en www.laudato-si.nl treft u onder meer de verslagen van de werkconferentie.

En over Groene Kerken op: www.groenekerken.nl