Geloof, duurzaamheid en toekomst: aan de slag met Laudato Si

Geïnspireerd door Laudato Si (Encycliek van Paus Franciscus) nemen we verantwoordelijkheid voor het samen (kunnen) leven in de toekomst voor ons en onze kinderen.Geïnspireerd door Laudato Si (Encycliek van Paus Franciscus) nemen we verantwoordelijkheid voor het samen (kunnen) leven in de toekomst voor ons en onze kinderen.

Signaleren

Het bijzondere van Laudato Si is de focus op het verbinden van mensen met elkaar en met de hele schepping. Dat is geen vrijblijvende keuze meer. We kunnen als christen immers niet anders dan ons bekommeren om de naaste en om gerechtigheid, ook in de toekomst. Dit wordt aangegeven met de term: “Gemeenschappelijk Huis”.

We werken hierin samen met collega-instellingen in Friesland, Groningen/Drenthe en Gelderland) en met de Konferentie Nederlandse Religieuzen (PIN van KNR), Kansfonds en Porticus.

Aanpak

Diverse bijeenkomsten en publicaties:

Er verschenen enkele artikelen in Diaconie en Parochie.

We stimuleren initiatieven in parochies:

 • Spiritualiteit: waarom we … doen of … niet doen;
 • Groene Kerk: hoe kunnen we beter met ons gebouw, de tuin etc. omgaan;
 • Verminderen energieverbruik;
 • Gerechtigheid en hulpvaardigheid wereldwijd.

Resultaten:

Het gevoel van urgentie is toegenomen: ook als kerken gaan we hiermee aan de slag. Goede mogelijkheden zijn aangereikt.

Op de websites www.kcwo.nl en www.laudato-si.nl treft u onder meer de verslagen van de werkconferentie.

En over Groene Kerken op: www.groenekerken.nl

 

Groen geloven in …, een voorbeeld:

Met Laudato Si naar een duurzaam beheer van de schepping als ons ‘gemeenschappelijk huis’.

Mgr. Gerard de Korte is bisschop van het Bisdom Den Bosch en voorzitter van de landelijke werkgroep Laudato Si. Hij schrijft:

“De titel van de nieuwe encycliek “Laudato Si” (“Geprezen zijt Gij”) is genomen uit het beroemde Zonnelied van Franciscus van Assisi. De ondertitel van de encycliek luidt: ‘om de zorg van ons gemeenschappelijk huis’.”

De paus noemt in zijn rondzendbrief ontwikkelingen die hem zorgen baren: de vervuiling van het milieu en de klimaatcrisis, zorgen over voldoende schoon water, de teloorgang van de biodiversiteit en de ontbossing. Maar ook de sociaaleconomische ongelijkheid in de wereld en de aantasting van de kwaliteit van leven.

Al eerder heeft de paus zijn zorgen geuit over een globalisering van de onverschilligheid. Het lijden van de medemens maar ook de aantasting van de aarde moeten wij beantwoorden met een “revolutie van de tederheid”. Tegenover de onverschilligheid plaatst de paus een globalisering van de barmhartigheid en de solidariteit. 

Voor de toekomst van de aarde

Uit deze woorden blijkt het formaat van onze problemen: het gaat over de toekomst van de hele aarde. Houden we ons gemeenschappelijk huis in stand? Van deze vraag zouden we ontmoedigd kunnen raken. En dan het hoofd in de schoot leggen. Maar ik heb gemerkt dat je ondanks alles, met kleine stappen toch het goede kunt doen. En dat je daarvan weer hoop krijgt. Dat je – een klein beetje – invloed hebt.

Je vraagt je af waarvoor jij je kunt inzetten?

Het is goed na te gaan waardoor je het meest geraakt wordt:

 • Door de verminderde biodiversiteit of
 • Door de grote hoeveelheid verpakkingen (die tot een plastic oceaan leiden)?
 • Door de grote hoeveelheden gas en stroom die we verbruiken of
 • Door de klimaatveranderingen met hitte en droogte?

En begin dan: doe wat je zelf kunt doen. Wacht niet op een ander.

Als geloofsgemeenschap

Maar niet alleen als individu, ook als geloofsgemeenschap kunnen we aan de slag:

 1. in de bestaande projecten op diaconaal terrein: kies bij de Adventsactie of Vastenactie voor een project waarbij duurzaamheid een onderdeel is.
 2. op de Gebedsdag voor de Schepping (elk jaar op 1 sept.), op de Franciskus dag op 4 okt. of de Armoededag op 18 nov.
 3. een Groene Kerk worden, dat wil zeggen: de intentie uitspreken met duurzaamheid aan de gang te gaan en hiervoor een plan maken. Dan kun je je aanmelden en begint de uitvoering. Zoals:
 • verlichting en verwarming met minder energieverbruik, energie van een ‘groene’ aanbieder;
 • schoonmaken met duurzamere middelen;
 • minder papier en inkt verbruiken;
 • inrichting en onderhoud van de tuin: meer groen en meer bloemen, meer variëteit voor vogels en insecten, en als er genoeg ruimte is: een moestuin aanleggen.

 ‘Iets doen’ geeft hoop en blijheid

We zijn niet de enige en hoeven het niet alleen te doen. Er zijn interessante mogelijkheden voor samenwerking, zoals:

 • Groene Kerken (ook met kloosters en moskeeën): groenekerken.nl
 • Het werk van de Konferentie Nederlandse Religieuzen: laudato-si.nl. Zij hebben veel materiaal, tips en ook regelmatig activiteiten.
 • En met lokale organisaties op terrein van milieu, planten, vogels en voeding.

Zie www.ivn.nl/afdeling/hengelo.

Iets doen geeft hoop, ook al is het klein. Vooral als je doet waar je blij van wordt.