Diensten KCWO Kerk en Dorp

De toekomst van een kerk (-gebouw) is onzeker in veel dorpen. De geloofsgemeenschap die er gebruik van maakt wordt kleiner. Er zijn steeds minder vieringen en activiteiten. Langzamerhand wordt het aantal actieve leden minder en dalen de inkomsten. Heel veel dorpsbewoners, niet alleen betrokkenen, kunnen zich niet voorstellen dat de kerk gesloten of zelfs afgebroken zou moeten worden.

Wat te doen? Het is niet gemakkelijk de juiste antwoorden te vinden. Belangrijk is het ontwikkelen van een visie op de toekomst van de geloofsgemeenschap en het gebruik kerkgebouw. En daarin de verbinding leggen met andere kerken en accommodaties in het dorp.

Het KCWO werkt in het Platform KerkEnDorp.nl samen met ProMO, OVKK en andere collega-instellingen. We weten: alleen een vitale gemeenschap heeft de toekomst. Met visie en in brede samenwerking maak je deze toekomst.

Waarmee kunnen we u helpen?

1. Ondersteuning bij visieontwikkeling: antwoorden vinden op de vraag naar wat u belangrijk of juist niet belangrijk vindt voor de toekomst. Vanuit een breed gedragen visie wordt duidelijk waar prioriteiten moeten komen te liggen. Natuurlijk vinden mensen verschillende dingen belangrijk. Daarom is het belangrijk samen te kijken naar de geloofsgemeenschap in de toekomst.

2. Begeleiding naar meer en betere afstemming en samenwerking. Dit is voor een breed gedragen toekomst belangrijk. Zowel met de andere kerken in de regio als met andere organisaties en groeperingen.

3. Stimuleren van vrijwilligerswerk en vrijwilligersbeleid. De inzet van mensen voor de medemens is nog steeds van groot belang. Er is veel inzet, maar deze verandert. Voor sommige werkzaamheden is interesse, voor andere minder. Wat zijn de voorwaarden voor goed vrijwilligerswerk?

4. Bevorderen van zorg en aandacht in de lokale gemeenschap met name voor de kwetsbaren. Wat is er al, wat gaat goed of juist minder goed? Wat is er nodig in uw (dorps-)gemeenschap?

5. Initiëren van aandacht voor en beleid op duurzaamheid. We hebben Laudato Si, een prachtige en stimulerende tekst. Vanuit deze encycliek kunt u aan de slag met zowel uw eigen beleid, gebouw en activiteiten als met de aandacht voor duurzaamheid van de gelovigen in hun dagelijks leven.

6. Ontwikkelen van toekomstgericht beleid voor de ruimtes en locaties die in een dorp aanwezig zijn of gemist worden: wat is er nodig – teveel – slecht? In de vorm van een accommodatiedialoog wordt gezamenlijk gekeken naar de situatie van de huidige gebouwen en ruimtes: voldoen ze aan een behoefte? Zijn ze in goede staat? Wat is er verder nodig? Wat is niet meer nodig? Samenwerking op dit thema zorgt voor een gedegen toekomstbestendige aanpak. Hierin werkt het KCWO samen met de OVKK.

Verkennende vragen voor locatieraad

 1. Hoe beschrijven jullie de situatie?
 1. Wat is de financiële situatie (exploitatie en reserves)
 2. Hoe staat het met het bezoek van de verschillende bijeenkomsten
 3. Hoeveel vrijwilligers zijn actief, lukt het nieuwe vrijwilligers te vinden
 4. Hoe is de situatie van de gebouwen: onderhoud, gebruik, verhuur
 5. Wat is jullie visie op de toekomst?
 6. Wat hebben jullie al ondernomen om duidelijkheid over de toekomst te krijgen?
 7. Wat dient er naar jullie idee nu te gebeuren?
 8. Wat kan het KCWO (samen met andere partners) betekenen?

 

Aandachtspunten lokaal

 1. Gemeenschap versterken:

LR en PG met vrijwilligers en parochianen                            Vrijwilligers voor beheer en beleid

Ontmoetingsactiviteiten                                                             Vieringen van gebed, woord en communie

 

 1. Samenwerking binnen de parochie: parochiebestuur en pastoraal team:

Catechese en pastoraal                                                                Caritas en diaconie

Samenwerking met andere geloofsgemeenschappen in de parochie

 

 1. Samenwerking met andere kerken:

Oecumenische vieringen                                                             Diaconale activiteiten

Religieuze bijeenkomsten en activiteiten

 

 1. Samenwerking met het hele dorp:

Accommodatieoverleg                                                                 Culturele activiteiten