Kerk en Dorp

 

Signaleren

Door afnemend kerkbezoek komt de betekenis en de toekomst van geloofsgemeenschap en kerkgebouw onder druk te staan. Deze situatie stelt vragen aan alle betrokkenen: wat is uw visie, waar is nu en in de toekomst behoefte aan? Er is alle reden om de inzet hiervoor te bundelen, ook buiten de kerkmuren. Juist in kleine gemeenschappen is men op elkaar aangewezen.

Wat hebben we in 2018 gedaan:

Wij ondersteunen de mensen in de geloofsgemeenschappen die werk maken van de toekomst van hun gemeenschap.

  • Weerselo: afronden van enquête Remigius op Weg met de presentatie aan de geloofsgemeenschap.
  • Lemelerveld: interviewproject Samen voor Elkaar en presentatie op de parochie-avond.
  • Buurse, Beckum en De Lutte: gesprek met de locatieraden over de situatie, visie en vragen.
  • Raalte: gesprek met vertegenwoordiger van parochiebestuur van Parochie H. Kruis.
  • Provinciaal netwerk: ProMO, OVKK, Stimuland en Provincie Overijssel.

 

Resultaten

Uit onze verkenningen blijkt dat er diverse mogelijkheden voor ondersteuning zijn om lokaal met de eigen toekomst aan de slag te gaan.  Er zijn provinciale subsidies voor de terreinen: Erfgoed van Overijssel, Sociale Kwaliteit en Effectuering ruimtelijk beleid.

Kijk ook op de website van onze samenwerking met ProMO en OVKK: www.kerkendorp.nl.