Kerk en Dorp

 

Signaleren

Door afnemend kerkbezoek komt de betekenis en de toekomst van geloofsgemeenschap en kerkgebouw onder druk te staan. Deze situatie stelt vragen aan alle betrokkenen: wat is de visie, waar is nu en in de toekomst behoefte aan? Alleen door gezamenlijke inzet kan er een gemeenschap met de bijpassende kerk blijven. Deze samenwerking gaat verder dn de kerkmuren. Juist in de kleine gemeenschappen is men op elkaar aangewezen.

Wat zijn uw vragen, waarmee kunnen we helpen?

Wij ondersteunen de mensen in de geloofsgemeenschappen die werk maken van de toekomst van hun gemeenschap. Zoals:

  • Lemelerveld: interviewproject Samen voor Elkaar: visie op de toekomst van kerk en gemeenschap ontwikkelen.
  • Buurse, Beckum en De Lutte: ondersteunen van locatieraden bij verkenning en visievorming.
  • In Weerselo met de enquête Remigius op Weg: de mening van betrokkenen ophalen.
  • Samenwerking in provinciaal netwerk met o.a. ProMO, OVKK, Stimuland, Het Oversticht en Provincie Overijssel.

 

Resultaten

Er zijn diverse mogelijkheden voor ondersteuning om lokaal aan de slag te gaan en de toekomst vorm te geven.  Zo zijn er provinciale subsidies voor: Erfgoed van Overijssel, Sociale Kwaliteit en Effectuering van ruimtelijk beleid.

Kijk ook op de website van onze samenwerking met ProMO en OVKK: www.kerkendorp.nl.