Kerk en Dorp

 

Signaleren

Door afnemend kerkbezoek komen de betekenis en de toekomst van geloofsgemeenschap en kerkgebouw onder druk te staan. Deze situatie stelt vragen aan alle betrokkenen: wat is uw visie, waar is nu en in de toekomst behoefte aan? Er is alle reden om de inzet hiervoor te bundelen, ook buiten de kerkmuren. Juist in kleine gemeenschappen is men op elkaar aangewezen.

Wat doen we?

Wij ondersteunen de mensen in de geloofsgemeenschappen die werk maken van de toekomst van hun gemeenschap.

  • In Weerselo met de enquête Remigius op Weg: de mening van betrokkenen ophalen.
  • Lemelerveld: interviewproject Samen voor Elkaar: visie op de toekomst van kerk en gemeenschap ontwikkelen.
  • Buurse, Beckum en De Lutte: ondersteunen van locatieraden bij verkenning en visievorming.
  • Samenwerking in provinciaal netwerk met o.a. ProMO, OVKK, Stimuland, Het Oversticht en Provincie Overijssel.

 

Resultaten

Uit onze verkenningen blijkt dat er diverse mogelijkheden voor ondersteuning zijn om lokaal met de eigen toekomst aan de slag te gaan.  Er zijn bijv. provinciale subsidies voor de terreinen: Erfgoed van Overijssel, Sociale Kwaliteit en Effectuering ruimtelijk beleid.

Kijk ook op de website van onze samenwerking met ProMO en OVKK: www.kerkendorp.nl.