Selecteer een pagina

Het KCWO heeft de ANBI-status.

Gegevens:

  • Stichting KCWO: inschrijving Handelsregisters KvK: S 41027172

Het fiscaal nummer van het KCWO: 29.34.218

Stichtingsadres:
Rossinistraat 3C
7557 SM Hengelo
Telefoon: 06 5173 1387
E-mail: eddyoudewesselink@kcwo.nl

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Dhr. A.G.M. (Alouis) Otten, voorzitter
Nachtegaallaan 18
7475 DE Markelo
Tel.: 0547 362221

Dhr. L.C. M. (Leo) Rondhuis, penningmeester
Gaasterlandstraat 14
7559 LA Hengelo
Tel.: 06 22495906

Mw. H.F.E. (Lenie) Tacken-Tiel Groenestege, secretaris
Splijtloffkamp 7
8014 GK Zwolle
Tel.: 038 4651587

Dhr. P.J.J.T. (Peter) van Gorkom
Koggesingel 159
8262 GW Kampen
Tel.: 038 3333810

Dhr. J.L.G.J. Morsink
J. van Heemskerkstraat 30
7622 JJ Borne
Tel.: 0621 894 977

Beleidsplan en doelstelling
Het KCWO heeft in 2018 een nieuwe beleidsplan geschreven: “Naar goed samenleven”. Hierin wordt de nieuwe organisatie, werkwijze en inhoud van het KCWO aangegeven.

Voor onze statuten klikt u hier: Statuten

Voor ons meest recente financieel verslag:

Financieel verslag 2021

Beloningsafspraken bestuursleden:
Er zijn afspraken gemaakt m. b. t. het vergoeden van de onkosten van de bestuursleden voor het bezoeken van de bestuursvergaderingen:

  1. Reiskosten (auto) op basis van € 0,19 per km
  2. Porti op declaratiebasis
  3. Vergoeden van daadwerkelijk gemaakte kosten
  4. Reiskosten openbaar vervoer op basis van werkelijke kosten (2e klas)