Project “Aandacht Inclusief” in Overijssel

Waarom?
In Overijssel willen we dat iedereen gezien wordt en mee doet! Dat er persoonlijke aandacht is voor iedere inwoner en zo nodig een steuntje in de rug.

Wat is er aan de hand?
Teveel inwoners – ook in de dorpen – vallen buiten de boot. Bijvoorbeeld omdat ze niet in staat zijn contacten te leggen of niet willen leggen. Ze leven dan min of meer in een sociaal isolement. Voor de mensen in hun omgeving zitten ze vaak in de ‘blinde vlek’. Eenzaamheid, psychische- en fysieke klachten liggen op de loer. De zelfredzaamheid komt in gevaar.

Hoe reageren we daar op?
Hoe spoor je mensen op met wie niemand of slechts een paar mensen nog contact hebben? Het begint met de erkenning dat:
a. deze inwoners er ook zijn in jouw dorp;
b. voor de opsporing en ondersteuning samenwerking noodzakelijk is: van lokale zorg- en welzijnsorganisaties, lokale verenigingen en religieuze organisaties, huisartsen, etc.

Waarom het project Aandacht Inclusief?
Dit project wordt uitgevoerd door het KCWO en ProMO in samenwerking met Stimuland. De UTwente monitort deze aanpak.

De Provincie Overijssel heeft subsidie verleend, zodat wij begeleiding kunnen aanbieden bij de opbouw en lokale uitvoering van dit project. We kunnen dit proces begeleiden waarin de samenwerkende partners de uit beeld geraakte inwoners opsporen en helpen. Ieder mens wil immers graag ergens bij horen en van betekenis zijn. Wij spelen daarin een stimulerende,  verbindende en coördinerende rol, we bewaken de voortgang en kunnen als betrokken buitenstaanders fungeren als onafhankelijk klankbord. De samenwerkende partners kunnen zo meedoen als gelijkwaardige deelnemers in het proces.

In de volgende Gemeenten zijn we actief: Kampen, Tubbergen, Dinkelland en Twenterand.  En ook in een wijk van Almelo (Windmolenbroek) en Kampen.

Projectsubsidies hiervoor zijn verkregen van: de Provincie Overijssel, Kerk en Wereld en de Maatschappij van Welstand.