Project “Aandacht Inclusief” in Overijssel

Waarom?
In Overijssel willen we dat iedereen mee doet! Er is persoonlijke aandacht voor iedere inwoner en zo nodig een steuntje in de rug.

Wat is er aan de hand?
Teveel inwoners vallen nog buiten de boot. Bijvoorbeeld omdat ze om verschillende redenen niet in staat zijn contacten te leggen of niet willen leggen. Ze leven dan min of meer in een sociaal isolement. Voor de mensen in hun omgeving zitten ze vaak in de ‘blinde vlek’. Eenzaamheid en psychische- en fysieke klachten liggen op de loer. De zelfredzaamheid komt in gevaar.

Hoe reageren?
Hoe spoor je mensen op met wie niemand of slechts een paar mensen nog contact hebben? Dit begint met de erkenning dat:
a. deze inwoners er ook zijn in ons dorp;
b. voor de opsporing en ondersteuning samenwerking noodzakelijk is: van lokale zorg- en welzijnsorganisaties, lokale verenigingen en religieuze organisaties, huisartsen, politie, etc.

Waarom het project Aandacht Inclusief?
Dit project wordt uitgevoerd door het KCWO en ProMO in samenwerking met Stimuland en OVKK.
De UTwente monitort deze aanpak. De Provincie Overijssel heeft subsidie verleend, zodat wij begeleiding kunnen aanbieden bij de opbouw en lokale uitvoering van dit project. We kunnen dit proces begeleiden waarin de samenwerkende partners de uit beeld geraakte inwoners opsporen en helpen. Ieder mens wil immers graag ergens bij horen en van betekenis zijn. Wij spelen daarin een verbindende en coördinerende rol, we bewaken de voortgang en kunnen als betrokken buitenstaanders fungeren als onafhankelijk klankbord. De samenwerkende partners kunnen zo meedoen als gelijkwaardige deelnemers in het proces.

In de volgende dorpen zijn we actief: Zalk, Wilsum, Albergen, Vasse, Rossum en in een wijk van Kampen.