Naar goed samenleven

De kracht van samen leven en van ons werk ligt besloten in de vrijwillige inzet. Wij kennen de mensen die naast een ander gaan staan en op weg helpen, met een luisterend oor en aandacht. Ze zijn solidair met mensen die er alleen voor staan en niet weten hoe het verder moet. We staan als KCWO voor diversiteit en inclusief samenleven.

Eigen kracht waar het kan.

Begeleiding waar het nodig is.

Levenskwaliteit als resultaat.

 

KCWO is actief in de volgende programma’s:

Vertrouwen of polarisatie

We weten: dat wat we aandacht geven groeit beter.

We werken samen met o.a. ARCON en de afdelingen Openbaar Bestuur en Sociale Kwaliteit van de Provincie Overijssel aan een nieuw project dat polarisatie tegengaat, tegenstellingen verminderd en democratische processen bevorderd.

Kerk en Dorp

De toekomst van een kerk (-gebouw) is onzeker in veel dorpen. De geloofsgemeenschap die er gebruik van maakt wordt kleiner. Er zijn steeds minder vieringen en activiteiten.

Langzamerhand wordt het aantal actieve leden minder en dalen de inkomsten. Heel veel dorpsbewoners, niet alleen betrokkenen, kunnen zich niet voorstellen dat de kerk gesloten of zelfs afgebroken zou moeten worden. Wat te doen?

 

Aandacht Inclusief

De dorpsgemeenschap is niet zo maar inclusief: niet iedereen maakt immers deel uit van de Noaberschap.

Wij bieden mogelijkheden voor het herstellen van de aansluiting.

 

Zijn en willen zijn

Samen werken we aan het vergroten van de ruimte in onze samenleving. Je wilt je eigen leven kunnen leven, je wilt zijn wie je bent. Dat is jouw identiteit. Die heb je in het verleden opgebouwd met al je ervaringen. Hoe anderen jou zien is soms stimulerend, maar soms ook beperkend. Krijg je de ruimte om jezelf je zijn?

Laudato Si

Geïnspireerd door Laudato Si (Encycliek van Paus Franciscus) nemen we verantwoordelijkheid voor het samen (kunnen) leven in de toekomst voor ons en onze kinderen.Geïnspireerd door Laudato Si (Encycliek van Paus Franciscus) nemen we verantwoordelijkheid voor het samen (kunnen) leven in de toekomst voor ons en onze kinderen.

Actueel

Het belangrijkste actuele nieuws is deze website die dit voorjaar de lucht is ingegaan.

We werken verder aan de volledigheid van de informatie.