Naar goed samenleven

Goed samen leven komt tot stand door de inzet van velen, vaak is dat vrijwillige inzet.

Wij kennen allemaal de mensen die naast een ander gaan staan en op weg helpen: met een luisterend oor en aandacht en soms ook heel praktisch. Zo zijn zij solidair met mensen die er alleen voor staan en niet weten hoe het verder moet. Ze geven hoop en een perspectief op: zo kan goed samenleven er uit zien, ook voor jou!

We staan als KCWO voor diversiteit en inclusief samenleven: telkens weer opnieuw het initiatief nemen en uitsluiting tegen gaan.

Onze ‘lijfspreuk’:

Eigen kracht waar het kan.

Begeleiding waar het nodig is.

Levenskwaliteit als resultaat.

 

KCWO is actief in de volgende programma’s:

Vertrouwen of polarisatie

Dat wat we aandacht geven groeit beter.

Na de start in Enschede (2016) en de training in Leeuwarden (2019) en Goude (2020) hebben we ook in Hengelo en Almelo een team BruggenBouwen opgericht. Hierin werken diverse levensbeschouwelijke organisaties (zoals kerken en moskee) samen aan goed samenleven in de eigen stad.

Tevens werken we samen met de Geluksacademie, de afdelingen Openbaar Bestuur en Sociale Kwaliteit van de Provincie Overijssel en meerdere Gemeenten aan het project Kernkracht. Hierin helpen we de focus te verleggen: van tegenstellingen en polarisatie naar een positieve aanpak waarin tegenstellingen worden verminderd en democratische processen bevorderd.

Aandacht Inclusief

Teveel inwoners van dorpen, met name ouderen, vallen buiten de boot. Niet iedereen is in staat om contacten te leggen. Dat kan verschillende redenen hebben. Dan dreigt een sociaal isolement.

Voor hun omgeving zijn ze dan een ‘blinde vlek’. Niemand heeft in de gaten dat ze uit beeld zijn. Eenzaamheid en andere psychische- en fysieke klachten liggen op de loer. Ook zelfredzaamheid kan in het geding komen. Tijdens een ‘lockdown’ in de Coronacrisis is dit eens te meer een risico. Want van iedereen is de wereld kleiner geworden.

Wij helpen bij het herstellen van de aansluiting. Er zijn organisaties die de helpende hand willen reiken. En onder de vrijwilligers zijn er velen die graag een stap extra willen doen. Als er verbinding ontstaat kan er veel gedaan worden. Het vraagt even een initiatief.

Wij zorgen voor deze verbindende start!

Kerk en Dorp

De toekomst van het kerk (als gemeenschap en als gebouw) is onzeker in veel dorpen. De geloofsgemeenschap die er gebruik van maakt wordt kleiner. Er zijn steeds minder vieringen en activiteiten.

Langzamerhand wordt het aantal actieve leden minder en dalen de inkomsten. Heel veel dorpsbewoners, niet alleen betrokkenen, kunnen zich niet voorstellen dat de kerk gesloten of zelfs afgebroken zou moeten worden.

Wat te doen? Niets doen leidt tot niets. Deel je zorgen en vragen! Je zult merken dat je helemaal niet de enige bent.

Vind elkaar met je zorgen en vragen en zoek samen naar nieuwe mogelijkheden. Niet alleen vanuit ‘het oude vertrouwde’, ook vanuit je hoop en vertrouwen in een goede toekomst voor de lokale gemeenschap.

Zijn en willen zijn

Je wilt je eigen leven kunnen leven, je wilt zijn wie je bent. Dat is jouw identiteit. Die heb je in het verleden opgebouwd met al je ervaringen. Hoe anderen jou zien is soms stimulerend, maar soms ook beperkend.

Samen werken we aan meer ruimte voor eenieder: opdat je je zelf kunt zijn!

Laudato Si

Geïnspireerd door Laudato Si (Encycliek van Paus Franciscus) nemen we verantwoordelijkheid voor het samen (kunnen) leven in de toekomst voor ons en onze kinderen. Ons geloof is daarbij richtinggevend: we werken aan vrede, gerechtigheid en heelheid van de Schepping. 

Vijf jaar geleden zag encycliek Laudato Si het levenslicht. Met de recente ervaringen zijn we meer dan voorheen doordrongen van de noodzaak tot actie: voor een duurzaam gemeenschappelijk huis.

Actueel

Deze nieuwe website is actief is. Hebt u ook gezien dat we een nieuw logo hebben? Het bekende vogeltje is uitgevlogen. Niet zo vreemd na meer dan 40 jaar, toch?

We plaatsen actuele informatie over onze activiteiten in de vijf programma’s die u op de homepage aantreft. Als u dan op lees verder klikt, ziet u een nadere toelichting.