Home

Naar goed samenleven …

Goed samen leven komt tot stand door de inzet van velen, vaak is dat vrijwillige inzet.

Als KCWO moeten we toch stoppen met begeleiden en ondersteunen van vrijwilligerswerk. We hebben de laatste jaren intensief gezocht naar andere, nieuwe mogelijkheden. Maar we zien geen kans het werk voort te zetten.

Op vrijdagmiddag 1 april 2022 was de afscheidsbijeenkomst van het KCWO en van Eddy Oude Wesselink. Daarin waren er woorden van afscheid en dank van de voorzitter van het KCWO en van Eddy Oude Wesselink. In een presentatie op een scherm werden activiteiten, projecten en mensen getoond. Deze is te zien via deze link in Youtube: https://youtu.be/0UVO-AMEVi0

 

 

KCWO was actief in de volgende programma’s:

Vertrouwen of polarisatie

Dat wat we aandacht geven groeit beter.

Na de start in Enschede (2016) en de training in Leeuwarden (2019) en Goude (2020) hebben we ook in Hengelo en Almelo een team BruggenBouwen opgericht. Hierin werken diverse levensbeschouwelijke organisaties (zoals kerken en moskee) samen aan goed samenleven in de eigen stad.

Tevens werken we samen met de Geluksacademie, de afdelingen Openbaar Bestuur en Sociale Kwaliteit van de Provincie Overijssel en meerdere Gemeenten aan het project Kernkracht. Hierin helpen we de focus te verleggen: van tegenstellingen en polarisatie naar een positieve aanpak waarin tegenstellingen worden verminderd en democratische processen bevorderd.

Aandacht Inclusief

We hebben op 1 okt. jl. ons project Aandacht Inclusief afgesloten. Begonnen op 1 jan. 2019 hebben we in ruim 2,5 jaar veel werk verzet.

Wanneer u een samenvatting wilt lezen of het Eindrapport wilt downloaden: klik hieronder op  Lees verder …

Kerk en Dorp

De toekomst van het kerk (als gemeenschap en als gebouw) is onzeker in veel dorpen. De geloofsgemeenschap die er gebruik van maakt wordt kleiner. Er zijn steeds minder vieringen en activiteiten.

Langzamerhand wordt het aantal actieve leden minder en dalen de inkomsten. Heel veel dorpsbewoners, niet alleen betrokkenen, kunnen zich niet voorstellen dat de kerk gesloten of zelfs afgebroken zou moeten worden.

Wat te doen? Niets doen leidt tot niets. Deel je zorgen en vragen! Je zult merken dat je helemaal niet de enige bent.

Vind elkaar met je zorgen en vragen en zoek samen naar nieuwe mogelijkheden. Niet alleen vanuit ‘het oude vertrouwde’, ook vanuit je hoop en vertrouwen in een goede toekomst voor de lokale gemeenschap.

Zijn en willen zijn

Je wilt je eigen leven kunnen leven, je wilt zijn wie je bent. Dat is jouw identiteit. Die heb je in het verleden opgebouwd met al je ervaringen. Hoe anderen jou zien is soms stimulerend, maar soms ook beperkend.

Samen werken we aan meer ruimte voor eenieder: opdat je je zelf kunt zijn!

Laudato Si

Geïnspireerd door Laudato Si (Encycliek van Paus Franciscus) nemen we verantwoordelijkheid voor het samen (kunnen) leven in de toekomst voor ons en onze kinderen. Ons geloof is daarbij richtinggevend: we werken aan vrede, gerechtigheid en heelheid van de Schepping.

Zeven jaar geleden zag encycliek Laudato Si het levenslicht. Met de recente ervaringen zijn we meer dan voorheen doordrongen van de noodzaak tot actie: voor een duurzaam gemeenschappelijk huis.

Actueel

Deze nieuwe website is actief. Hebt u ook gezien dat we een nieuw logo hebben? Het bekende vogeltje is uitgevlogen. Niet zo vreemd na meer dan 40 jaar, toch?

We plaatsen actuele informatie over onze activiteiten in de vijf programma’s die u op de homepage aantreft. Als u dan op lees verder klikt, ziet u een nadere toelichting.