Naar goed samenleven

De kracht van samen leven en van ons werk ligt besloten in de vrijwillige inzet. Wij kennen de mensen die naast een ander gaan staan en op weg helpen, met een luisterend oor en aandacht. Ze zijn solidair met mensen die er alleen voor staan en niet weten hoe het verder moet. We staan als KCWO voor diversiteit en inclusief samenleven.

Eigen kracht waar het kan.

Begeleiding waar het nodig is.

Levenskwaliteit als resultaat.

 

KCWO is actief in de volgende programma’s:

Vertrouwen of polarisatie

We weten: dat wat we aandacht geven groeit beter.

Na Enschede werken we ook in Hengelo en Almelo aan teams BruggenBouwen waarin de levensbeschouwelijke organisaties (zoals kerken en moskee) samenwerken aan goed samenleven in de eigen stad.

Verder werken we samen met enkele Gemeenten en de afdelingen Openbaar Bestuur en Sociale Kwaliteit van de Provincie Overijssel aan het nieuwe project Kernkracht dat polarisatie tegengaat, tegenstellingen verminderd en democratische processen bevorderd.

Kerk en Dorp

De toekomst van het kerk (-gebouw) is onzeker in veel dorpen. De geloofsgemeenschap die er gebruik van maakt wordt kleiner. Er zijn steeds minder vieringen en activiteiten.

Langzamerhand wordt het aantal actieve leden minder en dalen de inkomsten. Heel veel dorpsbewoners, niet alleen betrokkenen, kunnen zich niet voorstellen dat de kerk gesloten of zelfs afgebroken zou moeten worden. Wat te doen?

 

Aandacht Inclusief

Veel inwoners vallen nog buiten de boot. Mensen zijn om verschillende redenen niet in staat om contacten te leggen en raken in een sociaal isolement. Voor hun omgeving zijn ze vaak een ‘blinde vlek’. Eenzaamheid en psychische- en fysieke klachten liggen op de loer. De zelfredzaamheid komt in gevaar.

Wij helpen u bij het herstellen van de aansluiting.

 

Zijn en willen zijn

Je wilt je eigen leven kunnen leven, je wilt zijn wie je bent. Dat is jouw identiteit. Die heb je in het verleden opgebouwd met al je ervaringen. Hoe anderen jou zien is soms stimulerend, maar soms ook beperkend. Samen werken aan meer ruimte voor eenieder: jezelf kunnen zijn.

Laudato Si

Geïnspireerd door Laudato Si (Encycliek van Paus Franciscus) nemen we verantwoordelijkheid voor het samen (kunnen) leven in de toekomst voor ons en onze kinderen. Ons geloof is daarbij richtinggevend: we werken aan vrede, gerechtigheid en heelheid van de Schepping.

 

Actueel

Deze nieuwe website is actief is. Hebt u ook gezien dat we een nieuw logo hebben? Het bekende vogeltje is uitgevlogen. Niet zo vreemd na meer dan 40 jaar, toch?

We plaatsen actuele informatie in de vijf programma’s die u op de homepage aantreft. Als u dan op lees verder klikt, ziet u een nadere toelichting.