Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

Werkconferentie Geloof, Duurzaamheid en Toekomst

Om werk te maken van duurzaamheid en rechtvaardigheid in uw parochie:


Na inleidende woorden van Mgr. Van den Hout en Mgr. De Korte worden vier verschillende workshops aangeboden in twee ronden met concrete mogelijkheden.

U bent van harte welkom op deze interessante en vooral praktische bijeenkomst! 

De workshops: 

“Beleidsplan ondersteboven”, over duurzaamheid en rechtvaardigheid: van ervaring naar beleid 

“Scan je kerkgebouw”, over gebruik van energie 

“Ecologische voetafdruk”, over gemeenschapsopbouw

“Staan op Heilige Grond”, over parochiegrond en ontmoeting

Met deze link kunt u zich aanmelden. 

Ook op de website www.laudato-si.nl kunt u zich aanmelden en een keuze maken welke workshops u wilt volgen. U vindt daar ook een verdere inhoudelijke toelichting.

De werkconferentie vindt plaats op vrijdag 30 november van 15.00 tot 18.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur) in het Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29 te Zwolle. Vanaf 18.00 uur kunt u gebruik maken van een maaltijd en na afloop daarvan deelnemen aan de vesper die om 19.00 uur begint. 


Toekomst Kerk en Dorp

De laatste jaren is voor veel parochies de toekomst van kerk (-gebouw) en geloofsgemeenschap onzeker geworden. Dit gaat gepaard met vragen als:

  • Hoe lang houden we ons kerkgebouw in functie?
  • Hoe kunnen we vrijwilligers vinden voor (bestuurs-)taken
  • Lukt het om genoeg mensen bij de gemeenschap betrokken te houden?

De vragen kunnen heel verschillend zijn: soms meer inhoudelijk, dan weer meer gericht op de instandhouding van het kerkgebouw of op personele aspecten zoals vrijwilligersbeleid. In alle gevallen is het lastig daar oplossingen voor te vinden. In Overijssel houdt Platform KerkEnDorp.nl zich al langer bezig met deze vragen. We hebben gemerkt dat verbreding een belangrijk aspect is bij het zoeken naar oplossingen, met name de samenwerking met:

a. andere kerken: in de aandacht voor welzijn van mede-dorpsbewoners,

b. andere organisaties die accommodaties en ruimtes beheren in het dorp.

Voor de leefbaarheid van het dorp, maar zeker ook voor de toekomst van de dorpskerk, worden afstemming en samenwerking steeds belangrijker. Een brede visie op de toekomstige functie en het gebruik van de kerk in de dorpsgemeenschap als geheel, plaatst de kerk in een perspectief dat gedragen wordt door het hele dorp, met meer kansen op een bestendig voortbestaan.

Platform KerkEnDorp.nl kan u behulpzaam zijn met het ontwikkelen van een breed gedragen toekomstvisie. We nodigen u uit daartoe contact op te nemen via ons mailadres: info@kerkendorp.nl.

Met vriendelijke groet,

Platform Kerkendorp.nl, bestaande uit:

KCWO   Eddy Oude Wesselink

ProMO  Janny Wiltjer-Lusseveld

OVKK     Kor Pollema, Tom Jannink en Willemien Woestenenk
Logo van project Kerk en Dorp
Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

30/11Conferentie in Zwolle: Laudato Si! >