Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

Aankomende activiteit
Er zijn geen activiteiten gepland.

Het waarom, hoe & wat van kerkenvisies

Kerk en Dorp

Het Ministerie van OCW biedt gemeenten middelen om een integrale kerkenvisie op te stellen. Hiermee wordt bedoeld dat gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken burgers gezamenlijk een strategische visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand binnen een gemeente. Maar wat houdt zoín kerkenvisie nu precies in? En wat kunnen we leren van eerdere ervaringen?

Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel kan u verder informeren over het doel en de inhoud van de kerkenvisie en de bijbehorende financieringsregeling voor gemeenten.

Verdere informatie zie de website van Het Oversticht: www.hetoversticht.nl 


Werk maken van duurzaamheid en rechtvaardigheid.

De werkdag op 30 nov. was interessant en geanimeerd. 

Er is veel interesse en er zijn ook veel ideeŽn en vragen in parochies en geloofsgemeenschappen. 

De verslagen kunt u inzien en downloaden: zie in de linkerkolom onder Meedoen.


Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

Er zijn geen activiteiten gepland.